Home » MEDIA, Polecane » Komunikacja mobilna przynosi korzyści na obszarach wiejskich i rozwijających się
Paź
04

Zaledwie trzy lata po rozpoczęciu projektu Wiosek Milenijnych (Millennium Villages) nowe badania przeprowadzone na obszarach objętych tym projektem przez firmę Ericsson, Instytut Ziemi oraz organizację Millennium Promise wykazały, że dzięki dostępowi do łączności bezprzewodowej znacznie się poprawiła jakość i dostępność usług medycznych i edukacyjnych na tych terenach.

Z opublikowanego ostatnio raportu pt. „Wpływ łączności bezprzewodowej na realizację Milenijnych Celów Rozwoju w Afryce” wynika również, że łączność ta przynosi coraz większe korzyści małym firmom. Powoduje ona obniżenie kosztów transportu oraz zapewnia warunki niezbędne dla powstawania bardzo małych firm, a w tym łatwy dostęp do informacji cenowych i rynkowych.

Wyniki monitoringu i badań oceniających przeprowadzonych w Ghanie, Nigerii, Kenii i Tanzanii wykazały, że wprowadzenie sieci telefonii komórkowej może wpłynąć na rozwój socjoekonomiczny poszczególnych osób i całych wiosek na obszarach oddalonych od cywilizacji. Wniosek ten jest zgodny z rezultatami różnych innych badań, z których wynika, że w krajach rozwijających się wzrost wskaźnika penetracji telefonii komórkowej o 10% powoduje zwiększenie produktu krajowego brutto (PKB) o 1,2%.

Dzięki telefonom komórkowym oraz bezpłatnemu numerowi telefonu do służb medycznych pracownicy tych służb mogą ratować ludziom życie. W krajach objętych badaniami umożliwia to uratowanie życia nawet 6000 osób rocznie.

W kontekście transportu respondenci odnotowywali średnio oszczędności rzędu 5 USD na wyjazd, mogąc zadzwonić zamiast jechać do lekarza. Różnica ta jest szczególnie ważna z uwagi na fakt, że dzienne dochody ludności na tych terenach wynoszą mniej niż 1 USD.

„Raport ten wyznacza ważny punkt odniesienia, a wyniki badań świadczą o możliwościach dalszego upowszechniania i stosowania technologii mobilnej w innych krajach afrykańskich i rozwijających się, na terenach wiejskich, uboższych i położonych z dala od cywilizacji” ― powiedziała Elaine Weidman Grunewald, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Ericsson. Uważamy, że znaczna większość spośród około 57 mln mieszkańców terenów wiejskich leżących w tych czterech krajach mogłaby odnieść korzyści z wdrożenia komunikacji mobilnej wefekcie rozsądnych inwestycji w dodatkową infrastrukturę telekomunikacyjną”.

„Lawinowy rozwój sieci telefonii komórkowej oraz wzrost liczby abonamentów na jej usługi świadczy o przełomowych możliwościach dla społeczeństwa korzystającego z wdrożonej infrastruktury” ― powiedział Lars Linden, szef regionu Afryki subsaharyjskiej w firmie Ericsson. „Jednak na świecie wciąż jeszcze 1 mld ludzi mieszka na obszarach poza zasięgiem sieci komórkowych i elektrycznych. Stwierdziliśmy, że korzystanie ze źródeł energii odnawialnej w połączeniu z niestandardowymi aplikacjami zapewnia możliwość zrównoważonego rozwoju biznesowego operatorom, jednocześnie gwarantując lepszą jakość życia użytkownikom indywidualnym. Firma Ericsson stara się zaspokoić tę potrzebę”.

Możliwość takich samych korzyści dla społeczeństwa i operatorów można też dostrzec w innych krajach. W Indiach korzystanie z telefonów komórkowych stanowi ważny czynnik stymulujący wzrost dochodów. Do usług najbardziej poszukiwanych przez użytkowników telefonów komórkowych na obszarach wiejskich w tym kraju należą: usługi udostępniania informacji rolniczych (40%), usługi rozrywkowe (16%), takie jak udostępnianie muzyki, oraz usługi finansowe (8%), takie jak mobilne przekazy i płatności. Piąte miejsce w rankingu ważności zajęły aplikacje medyczne. Tak więc tutejsza sytuacja różni się nieco od sytuacji na rynkach rozwiniętych.

„Telefon komórkowy to dziś najskuteczniejsza technologia umożliwiająca eliminację ubóstwa na świecie” ― powiedział profesor Jeffrey Sachs, dyrektor Instytutu Ziemi na Uniwersytecie Columbia. „Dzięki upowszechnianiu się technologii 3G, a wkrótce także 4G, nawet najbardziej oddalone szkoły w najuboższych częściach świata mogą podłączać się do Internetu i wymieniać poglądy z innymi klasami na innych kontynentach. Pasterze, kiedyś odizolowani, teraz mogą szybko sprawdzić lokalne ceny rynkowe i podejmować ważne decyzje, czy warto sprowadzić swoje stada z pastwisk oddalonych o wiele kilometrów w celu ich sprzedania w lokalnym miasteczku. Ważne dane medyczne i informacje ratujące życie można wysyłać do klinik w postaci wiadomości tekstowych, aby ułatwić szybkie diagnozowanie pacjentów przebywających w odległych wioskach. Organizatorzy projektu Wiosek Milenijnych są zaszczyceni współpracą z firmą Ericsson, znanym pionierem i liderem w dziedzinie telekomunikacji i rozwoju. Dzięki śmiałej wizji tej firmy oraz jej odważnym działaniom prowadzonym we współpracy ze społecznościami wiejskimi na terenie Afryki ubóstwo jest w odwrocie i rozpoczyna się nowa era dobrobytu”.

W 2007 r. firma Ericsson zobowiązała się zapewnić łączność na potrzeby projektu Wiosek Milenijnych we współpracy z firmami MTN, Zain i Sony Ericsson. W ramach publiczno-prywatnej partnerskiej współpracy z Instytutem Ziemi, organizacją Millennium Promise oraz Programem Rozwoju Narodów Zjednoczonych (United Nations Development Program ― UNDP) firma Ericsson udostępnia sieć telefonii komórkowej i Internet ponad 500 tys. mieszkańców z 10 krajów afrykańskich objętych projektem Wiosek Milenijnych. Pod koniec 2009 r. możliwościami komunikacji mobilnej dysponowało 83% procent wiosek.

Obecnie na świecie istnieje 5 mld abonamentów na telefonię komórkową. Z tego 450 mln wykupiono w Afryce, co stanowi 43% populacji Afryki. Na terenie Afryki subsaharyjskiej wskaźnik penetracji wynosi 42%, co oznacza 297 mln abonamentów. Analitycy szacują, że do 2013 r. penetracja sieci telefonii komórkowej na tym terenie wzrośnie do 65%.

Raport ten został przekazany do repozytorium zasobów globalnych tworzonego pod auspicjami Komisji ds. Internetu szerokopasmowego (Broadband Commission for Digital Development). Miało to miejsce tuż przed rozpoczęciem corocznego tygodniowego spotkania Zgromadzenia Generalnego Narodów Zjednoczonych, które w tym roku świętuje 10. rocznicę sformułowania Milenijnych Celów Rozwoju. W dniach 19-22 września firma Ericsson będzie uczestniczyć w różnych działaniach związanych z tymi celami, takich jak spotkania Komisji ds. rozwoju Internetu szerokopasmowego oraz organizacji Digital Health Initiative i Women Connected for Health, a także doroczne spotkanie organizacji Clinton Global Initiative.

Podczas tego tygodnia firma Ericsson, Instytut Ziemi oraz organizacja Millennium Promise powołają jeszcze jedną nową inicjatywę ― Connect to Learn, której celem będzie wykorzystywanie Internetu i technologii mobilnych do zapewniania dostępu do edukacji dzieciom z obszarów wiejskich.

, , , , ,

Comments are closed.