Home » POZOSTAŁE » Dofinansowanie e-biznesu tylko do końca listopada
Lis
25

Tylko do końca listopada 2010 roku można składać wnioski o dofinansowanie na Działanie 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków do 30 listopada 2010 roku. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie http://poig.parp.gov.pl. O dofinansowanie mogą ubiegać się między innymi mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W poprawnym wypełnieniu wniosku i przygotowaniu projektu pomoże nowe szkolenie Akademii PARP „Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MSP”. Szkolenie ułatwi zaplanowanie projektu oraz przygotowanie dokumentacji, ale nie tylko, do aplikowania o fundusze unijne. Poza tym dowiemy się, jak sprawnie zrealizować oraz rozliczyć projekt, po uzyskaniu planowanych środków.

Na portalu www.akademiaparp.gov.pl znajdują się 23 szkolenia w pięciu zakresach tematycznych: finansowo-prawnym, zarządzanie strategiczne i operacyjne, umiejętności menedżerskie i osobiste, marketing i sprzedaż oraz wiedza ogólna i otoczenie biznesu. Wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy sektora MSP oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą podjąć bezpłatną naukę. Wiedza zdobyta w szkoleniach e-learningowych potwierdzana jest certyfikatem.

, ,

Comments are closed.