Home » Kampanie społeczne, Polecane » I love ♥ Kochaj swoje serce. Dla zdrowia!
Lis
05

Ministerstwo Zdrowia inauguruje ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „I love♥ Kochaj swoje serce. Dla zdrowia!” w ramach programu pn. „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”.

Ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem „I love ♥ Kochaj swoje serce. Dla zdrowia!”, przeprowadzana jest w ramach realizacji zadania pn.: „Promocja zdrowego trybu życia – działania o charakterze ogólnopolskim, profilaktyka”.

Celem akcji jest propagowanie w społeczeństwie odpowiednich postaw i nawyków prozdrowotnych, upowszechnianie wiedzy o czynnikach, które mają związek z zachorowaniami na choroby układu sercowo – naczyniowego, jak również uświadamianie środowiskowych czynników ryzyka, związanych z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu, nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i otyłością oraz sposobów zapobiegania powstawaniu chorób układu krążenia.

Kampania w 2010 roku będzie realizowana w mediach masowych (telewizja, prasa, radio, outdoor) oraz za pomocą działań z zakresu Public Relations.

Komunikacja reklamowa będzie ściśle monitorowana i kontynuowana w latach następnych. Zadanie przyczyni się do wzrostu świadomości Polaków na temat czynników ryzyka i profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego, a w konsekwencji doprowadzi do zmiany stylu życia populacji.

Ambasadorami akcji zostali: Katarzyna Dowbor i Zbigniew Wodecki.

Kampania potrwa od października do grudnia 2010 roku. Jej realizacją zajmie się agencja JP Konsulting sp. z o. o., we współpracy z Centrum Kardiologii z Józefowa (zwycięzcy konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia). Przy projekcie współpracują także: dom mediowy Equinox Polska sp. z o. o. (planowanie i zakup mediów), studio filmowe Opus Film. Działaniami PR zajmie się agencja Media Connect.

Koncepcja kreatywna reklamy opracowana przez dyrektora kreatywnego kampanii Piotra Jagielskiego opiera się na przesłaniu: „Serce nie sługa. Może odejść, jeśli nie będziesz traktował go odpowiednio i szanował”. Reżyserem spotów reklamowych jest Piotr Janowski.

W ramach kampanii powstała strona internetowa: www.kochajserce.pl

, , , , ,

Comments are closed.