Home » CSR » Drobne kroczki Polaków ku CSR
Sie
02

Drobne kroczki Polaków ku CSR

Corporate social responsibility czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, według której firmy powinny skupiać się nie tylko na zyskach, ale również na efektach swojej działalności w społeczeństwie. Choć CSR nie jest jeszcze oczywistą częścią strategii wielu polskich przedsiębiorstw, firmy podejmujące charytatywne działania na rzecz poprawy sytuacji społecznej, wykorzystują przy tym sposoby, które CSR proponuje.

W kwietniu 2011 roku Forum Darczyńców przeprowadziło badania wśród znanych firm z branży finansowej działających na rynku polskim pt. „Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce”. Badania wykazały, że 95 % firm niesie pomoc poprzez darowizny finansowe, 77% poprzez wolontariat pracowniczy, zaś 6 % poprzez marketing zaangażowany społecznie.

Wśród badanych firm znalazła się m.in. firma ubezpieczeniowa Pramerica, która wdrożyła program Pramerica Cares, mający na celu upowszechnianie działalności charytatywnej wśród pracowników. Jednym z projektów tego programu jest Polski Dzień Wolontariusza, w ramach którego pracownicy firmy m.in. remontują, malują i sprzątają w zakładach, ośrodkach i centrach leczniczych. Wolontariat pracowniczy pomaga firmie nawiązywać i budować relacje z lokalną społecznością. I, jak dodaje ekspert ds. finansów Andrzej Wojno, były pracownik Pramerica:

Dzięki aktywnej pomocy można spotkać ludzi, do których usługi Pramerica są skierowane. Potrzebujący uzyskują pomoc, a uczestniczący w takich akcjach uwrażliwiają się na cierpienia innych poprzez osobiste zaangażowanie, a nie poprzez datek finansowy. Lepiej rozumieją potrzebę niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przez los. Poza tym pracownicy Pramerica mają szansę lepiej poznać się nawzajem.”

Innym narzędziem umożliwiającym zarządzanie społeczną odpowiedzialnością jest marketing zaangażowany społecznie. Polega on na połączeniu celów ekonomicznych przedsiębiorstwa z celami społecznymi. Przykładem na polskim rynku jest Carrefour Polska i „Akcja Edukacja” z 2008 roku. W porozumieniu z Polską Akcją Humanitarną sklep postanowił sprzedać wówczas 4000 „zaczarowanych ołówków” w 56 wybranych placówkach, po 2 zł za sztukę. Dochód w całości przeznaczony był na budowę, wyposażenie i funkcjonowanie szkół w zniszczonym wojną Afganistanie. Dodatkowo, jak mówiła Janina Ochojska, prezes fundacji PAH, celem akcji było szerzenie świadomości problemu w społeczeństwie polskim:

Chcemy przekonać Polaków, że warto włączyć się w wyrównywanie globalnych nierówności szans edukacyjnych, a także w zagraniczną pomoc humanitarną.”

Społeczna odpowiedzialność pomaga utrzymać kondycję nie tylko zewnętrznych społeczności, lecz również pracowników firm. Może poprawić warunki wewnątrz firmy, a także pomóc utrzymać porządek i harmonię między współpracownikami. W tym celu wprowadza się programy etyczne, zawierające kodeks postępowania. Powołuje się również rzecznika kodeksu etycznego. Wielkim echem w polskich mediach odbiła się afera PKN Orlen, kiedy to Sejmowa Komisja Śledcza odkryła nieprawidłowości w zarządzaniu firmą. Upublicznienie przesłuchania i medialne zamieszanie wokół sprawy spowodowało spadek zaufania pracowników do zarządzających. Oprócz Kluczowych Wartości Korporacyjnych, firma usprawniła również system informowania pracowników. Wykorzystano m.in. linię telefoniczną, adres mailowy przeznaczony na „skargi i zażalenia”, a także intranet, gazetę korporacyjną oraz radiowęzeł. Wszystkie te zabiegi spowodowały, że już kilka miesięcy po wdrożeniu programu zaufanie pracowników do menadżerów znowu wzrosło.

Wielu przedsiębiorców nie chce przywiązywać zbyt dużej wagi do CSR, bo korzyści są niepewne, a ryzyko duże. Nie wolno jednak zapominać, że zyski nie zawsze przekładają się na finanse. CSR na pewno nie jest tak silnie promującym narzędziem jak reklama w telewizji. Może jednak pomóc kształtować wizerunek firmy jako społecznie odpowiedzialnej, poprawić relacje z lokalną społecznością, a także przyciągnąć uwagę nowych partnerów i klientów oraz wzbudzić zaufanie do marki i, niekiedy, naprawić atmosferę wewnątrz firmy. No i warto pamiętać, że – jak powiedział Feliks Chwalibóg: gdyby nieuczciwość była najlepszą drogą do wzbogacenia się, świat roiłby się od milionerów.

Biuro Prasowe abeoNET

Comments are closed.