Home » Agencja marketingowa, Personalia » Piotr Bieńko nowym prezesem zarządu domu mediowego Codemedia
Maj
21

Piotr Bieńko został nowym prezesem zarządu domu mediowego Codemedia. Dotychczasowy prezes  – Sławomir Kornicki – został przewodniczącym rady nadzorczej. Pozostanie także w samej spółce, na stanowisku doradcy zarządu, koncentrując się przede wszystkim na rozwoju nowych projektów i nowych obszarów w ramach Codemedia SA i spółek zależnych.

Zmiany te są jednym z końcowych etapów integracji struktur po fuzji Codemedia SA i Mediasense, która miała miejsce w listopadzie ub.r. Piotr Bieńko obejmuje kontrolę nad działalnością operacyjną spółki i będzie ją sprawował z ramienia zarządu, zaś Sławomir Kornicki będzie bardziej zajmował się spółkami zależnymi oraz rozwojem nowych obszarów spółki z ramienia Rady Nadzorczej, jednocześnie piastując w samym Codemedia operacyjną funkcję na stanowisku doradcy zarządu.

Decyzja o złożeniu przeze mnie rezygnacji z funkcji prezesa, związana jest z otrzymaniem od Grupy ADV SA, większościowego akcjonariusza Codemedia SA,  propozycji wejścia w skład rady nadzorczej Codemedia SA jako przewodniczący rady nadzorczej  – komentuje Sławomir Kornicki – „Wykorzystałem sytuację” i postanowiłem wycofać się z zarządu, obejmując funkcję w radzie nadzorczej, co pozwoli mi na sprawowanie kontroli nad zarządem i spółkami zależnymi, czym de facto i tak się zajmowałem. Pozwoli mi to również na zaangażowanie się w nowe projekty i rozwój nowych obszarów w ramach Codemedia i spółek zależnych, natomiast Piotr Bieńko obejmuje kontrolę nad działalnością operacyjną spółki.

Piotr Bieńko do listopada ub.r. był prezesem Mediasense Sp. z o.o., w momencie fuzji objął stanowisko dyrektora zarządzającego Codemedia. Wcześniej, przez blisko rok, koordynował zakup mediów i negocjacje w domu mediowym Universal McCann, a w latach wcześniejszych pracował w domu mediowym MPG (gdzie łączył funkcje tv directora i group accout directora), Starcomie oraz biurze reklamy Telewizji Polskiej.

Sławomir Kornicki z rynkiem mediowym związany od 14 lat. Karierę rozpoczynał w dziale mediowym agencji Euro RSCG, później związany był z domem mediowym MPG Media Planning. W roku 2000 współtworzył agencję Media Contacts, którą kierował w latach 2004-2008. Od 2008 r był Prezesem Zarządu Codemedia SA, będąc jednocześnie osobą odpowiedzialną za opracowywanie strategii komunikacji marketingowych dla klientów biznesowych spółki oraz za wdrożenia nowych produktów i usług.

W skład nowego zarządu Codemedia SA, poza Piotrem Bieńko, wchodzą także Łucja Gdala i Anna Gruszka, które są w zarządzie spółki od początku jej istnienia.

Codemedia SA to dom mediowy, którego oferta wykracza daleko poza klasyczne usługi planowania i zakupu mediów. Spółka dostarcza usługi zarówno z obszaru szeroko pojętej strategii komunikacji jak i performance marketingu czy direct response , w tym m.in. organizowania działań sprzedażowych (partnerstwa, programy afiliacyjne), akwizycji klientów (lead generation, budowa baz danych), programy promocji sprzedaży, czy email marketing.

ŁubuDubu PR

Comments are closed.