Home » Personalia » Norbert Ofmański członkiem Rady Ekspertów THINK TANK
Cze
26

Norbert Ofmański, Prezes On Board PR – został powołany do Rady Ekspertów THINK TANK, powstałej z inspiracji laureata pokojowej nagrody Nobla, Muhammada Yunusa. Rada stanowi merytoryczne i analityczne wsparcie dla strategicznych projektów badawczych prowadzonych w ramach działalności ośrodka.

 Ośrodek analityczny THINK TANK zaprosił do nowo powołanej Rady Ekspertów Norberta Ofmańskiego, prezesa On Board PR Ecco Network. Sieć ekspertów (associated experts) została powołana z inspiracji laureata pokojowej nagrody Nobla, Muhammada Yunusa. Jej członkowie stanowią kolegialne ciało, które ma być merytorycznym i analitycznym wsparciem dla strategicznych projektów badawczych prowadzonych w ramach działalności ośrodka. Nowo powstała Rada będzie również najważniejszym ciałem doradczym przy THINK TANK obok powołanej niedawno Rady Strategicznej, na czele, której stanął były przewodniczący Parlamentu Europejskiego – prof. Jerzy Buzek.

Niewątpliwie jest to dla mnie wyróżnienie, iż mogę się znaleźć pośród tak szacownego grona. Mam nadzieję, że wspólnie przyczynimy się do zwiększenia poziomu wiedzy o różnych aspektach zarządzania w środowisku polskich przedsiębiorców – komentuje Norbert Ofmański.

Spotkanie inaugurujące działalność Rady Ekspertów odbyło się 25 czerwca 2012 r. w siedzibie THINK TANK w Warszawie.

Norbert Ofmański – Od ponad piętnastu lat związany z branżą marketingową i public relations. Prezes Zarządu On Board PR Ecco Network, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Konsultantów Public Relations IPRA, juror wielu konkursów PR oraz członek Rady Fundacji Marka Kamińskiego wspierającej rozwój polskiej polarystyki i eksploracji. Od lutego 2012 roku pełni funkcję członka zarządu Związku Firm Public Relations (ZFPR). Studiował w Belgii, na wydziale informatyki Sint-Lodewijk Institut w Antwerpii. Autor kilkudziesięciu publikacji branżowych poświęconych tematyce Public Relations oraz współautor książki „Sztuka Public Relations. Z Doświadczeń Polskich Praktyków” wydanej przez Polski Związek Firm Public Relations.

Magazyn THINKTANK jest projektem szerszym niż wydawnictwo, nawiązuje do idei anglosaskich think tanków – niezależnych instytucji zajmujących się sposobem rozwiązywania istotnych kwestii gospodarczych i społecznych. To platforma wymiany wiedzy, doświadczeń, informacji i networkingu oraz budowania kapitału społecznego. Magazyn THINKTANK jest m.in. organizatorem debat i konferencji, a także wymiany idei dotyczących m.in. strategii konkurowania i skutecznej polityki publicznej, rozszerzając w ten sposób przestrzeń dialogu publicznego o najlepszych praktykach zarówno w biznesie, jak i w zakresie public policy. THINKTANK powstaje we współpracy merytorycznej z PKPP Lewiatan.

On Board PR Ecco Network.

Comments are closed.