Archive

Posts Tagged ‘wioski milenijne’

Paź
04

Komunikacja mobilna przynosi korzyści na obszarach wiejskich i rozwijających się

Zaledwie trzy lata po rozpoczęciu projektu Wiosek Milenijnych (Millennium Villages) nowe badania przeprowadzone na obszarach objętych tym projektem przez firmę Ericsson, Instytut Ziemi oraz organizację Millennium Promise wykazały, że dzięki dostępowi do łączności bezprzewodowej znacznie się poprawiła jakość i dostępność usług medycznych i edukacyjnych na tych terenach. Read more…

, , , , ,